Các câu hỏi thường gặp

Giao về Quận 1 Hồ Chí Minh mất bao nhiêu thời gian?

Tôi ở chung cư ở nội thành Hà Nội thì có vận chuyển lên tận phòng không?