Thảm trải sàn

Thảm trải sàn là một lớp phủ sàn, được dệt từ các loại sợi khác nhau. Chúng thường có đặc điểm chung bao gồm các sợi dọc và sợi cốt chính được đan vào nhau. Có một số loại thảm sàn được dệt theo phương pháp đặc biệt là kèm thêm một dạng lưới để liên kết dưới lớp sợi dệt.

Lọc theo đơn giá

Lọc theo kiểu dáng

Lọc theo màu sắc

Lọc theo xuất xứ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.